Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastoiksi kutsutaan kirjastoja, joihin on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Näitä kirjastoja voit käyttää myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. 

Kaikilla Helmet-kirjastoilla on yhteiset omatoimikirjastojen käyttösäännöt 1.11.2023 alkaen. Omatoimikirjastoja voivat käyttää kirjaston asiakkaat, jotka ovat hyväksyneet omatoimikirjastojen käyttösäännöt ja rekisteröityneet omatoimikirjaston käyttäjiksi. Rekisteröitynyt Helmet-kirjaston asiakas pääsee omatoimikirjastoihin sisään omalla kirjastokortilla ja tunnusluvulla. 

Omatoimisen käytön aikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa, mutta tiloja valvotaan teknisesti muun muassa kameroin. Yleensä omatoimikirjastossa voi lainata, palauttaa, käyttää asiakastietokoneita, lukea lehtiä ja vaikkapa työskennellä tai kokoustaa. Langaton verkko on käytettävissä. Henkilökunnan palveluajat ja omatoimisen käytön ajat kerrotaan kunkin kirjaston omilla sivuilla. 

Omatoimikirjastoja voivat käyttää 

 • 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on voimassa oleva Helmet-kirjastokortti ja jotka ovat rekisteröityneet omatoimikirjaston käyttäjiksi 
 • Alle 15-vuotiaat lapset, joilla on voimassa oleva kirjastokortti ja joiden itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle huoltaja tai muu lakisääteinen edustaja on antanut suostumuksen 
 • Alle 15-vuotiaat lapset rekisteröityneen aikuisen seurassa. 

Omatoimikirjastojen käyttösäännöt 

1.11.2023 alkaen voimassa olevat käyttösäännöt 

Omatoimikirjastojen käyttösäännöt 

Rekisteröityminen omatoimikirjaston käyttäjäksi 

Jos olet täyttänyt 15 vuotta ja sinulla on Helmet-kirjastokortti, voit rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi missä tahansa Helmet-kirjastossa. Rekisteröityminen tehdään kirjastossa asiakaspalveluaikana. Rekisteröitymällä saat käyttöoikeuden kaikkiin Helmet-alueen omatoimikirjastoihin. 

 • Ota mukaan kirjastokortti ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistukset-sivulta voit tarkistaa kirjaston hyväksymät henkilöllisyystodistukset. 
 • Henkilökunta pyytää sinua tutustumaan huolellisesti omatoimikirjastojen käyttösääntöihin ja hyväksymään ne allekirjoituksella.  
 • Kun olet hyväksynyt käyttösäännöt, kirjaston työntekijä merkitsee kirjaston tietokantaan, että olet saanut käyttöoikeuden. Tämän jälkeen saat allekirjoitetun käyttösääntödokumentin mukaasi. 
 • Tutustu käyttämäsi kirjaston hätätilanne- ja poistumisohjeisiin. Ne löytyvät kirjastosta. 

Omatoimikirjaston käyttöoikeuden antaminen alle 15-vuotiaalle 

Alle 15-vuotias lapsi ei voi itsenäisesti rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi. Lapsen huoltaja (tai muu lakisääteinen edustaja) voi antaa suostumuksen alle 15-vuotiaan itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle. Suostumuksen antaminen tehdään kirjastossa asiakaspalveluaikana. 

 • Suosittelemme, että paikalle saapuvat sekä suostumuksen antaja eli huoltaja että käyttöoikeuden saaja eli alle 15-vuotias lapsi. Vähintään huoltajan pitää olla paikalla. 
 • Ota mukaan lapsen kirjastokortti ja huoltajan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistukset-sivulta voit tarkistaa kirjaston hyväksymät henkilöllisyystodistukset. 
 • Henkilökunta pyytää molempia lukemaan läpi omatoimikirjastojen käyttösäännöt. Mikäli lapsi ei ole mukana suostumusta annettaessa, on huoltaja velvollinen käymään käyttösäännöt lapsen kanssa läpi myöhemmin. Lapsi hyväksyy käyttösäännöt allekirjoituksella, jos hän on paikalla. Huoltaja antaa lapselle luvan itsenäiseen omatoimikirjaston käyttöön omalla allekirjoituksellaan.  
 • Kun huoltaja on antanut luvan, kirjaston työntekijä merkitsee kirjaston tietokantaan lapsen käyttöoikeuden. Tämän jälkeen saatte allekirjoitetun käyttösääntödokumentin mukaanne. 
 • Tutustukaa käyttämänne kirjaston hätätilanne- ja poistumisohjeisiin. Ne löytyvät kirjastosta. 

Huoltaja voi halutessaan peruuttaa suostumuksen asioimalla kirjastossa asiakaspalveluaikana. 

Alle 15-vuotias lapsi, joka ei ole saanut suostumusta itsenäiselle omatoimikirjaston käytölle, voi vierailla omatoimikirjastossa aikuisen seurassa. Aikuinen on vastuussa omatoimikirjaston käyttösääntöjen noudattamisesta vierailun aikana. 

Käyttöoikeuden menettäminen 

Mikäli asiakas rikkoo kirjaston käyttösääntöjä tai järjestyslakia omatoimiaikana, voidaan hänelle asettaa käyttökielto. Käyttökielto on pituudeltaan korkeintaan 30 päivää. Käyttökielto voi koskea joko kaikkea kirjaston käyttöä tai vain omatoimikäyttöä. 

Omatoimikirjastot Helmet-alueella 

Omatoimikirjasto on Helsingissä käytössä HerttoniemenLaajasalon, Lauttasaaren, PaloheinänSuomenlinnan ja Viikin kirjastoissa. Alle 15-vuotiaat pääsevät Helsingin omatoimikirjastoihin omatoimisen käytön aikana huoltajan seurassa (voimassa 31.10.2023 asti).

Espoossa omatoimikirjasto on käytössä Haukilahden, KalajärvenKarhusuon ja Kauklahden kirjastoissa sekä LaajalahdenLaaksolahden, Nöykkiön, OtaniemenSaunalahden, Suurpellon ja Viherlaakson kirjastoissa.

Vantaalla se on käytössä MosaiikinLänsimäenPointin ja Pähkinärinteen kirjastoissa.

Myös Kauniaisten kirjasto on omatoimikirjasto.

Muu aukiolojen ulkopuolinen käyttö 

Joissakin kirjastoissa ei ole varsinaista omatoimikirjaston teknistä järjestelmää, mutta aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö on mahdollista. Silloin kirjaston käyttö perustuu erilliseen sopimukseen, joka on tehty esimerkiksi paikallisen yhdistyksen kanssa. 

Muu kirjaston itsenäinen käyttö 

Joissain kirjastoissa voi olla varsinaisena aukioloaikana rajoitettu asiakaspalvelu ja asiakkailta odotetaan itsenäistä kirjaston käyttöä. Käytännöt vaihtelevat kirjastoittain.