Kirjastojen digimediahanke jatkuu

Yleisten kirjastojen digimediahankkeen selvitystyö on päättymässä, ja hankkeen tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.kirjastot.fi/digimediahanke/tulokset. Hanke kuitenkin jatkuu syyskuussa, joten pilotointivaihetta varten rekrytoidaan uusia tekijöitä. Paikalliskirjastojen rooli korostuu jatkohankkeessa ja on elintärkeä yhteisen e-kirjaston toteutuksessa. 

Yleisten kirjastojen digimediahankkeen selvitystyö suosittelee uudelle yhden luukun e-kirjastolle yhteistä katto-organisaatiota, joka vastaa aineistoista, teknologioista ja digitaalisista käytännöistä. Paikallinen toimijuus halutaan kuitenkin säilyttää myös digitaalisten aineistojen osalta. 

Paikallisten kirjastojen tulee tulevaisuudessakin voida vaikuttaa esimerkiksi oman alueensa kokoelmanäkymiin ja nostoihin ja saada e-kirjastosta ajantasaista tilastotietoa. Myös asiakaspalvelusta ainakin osa säilyy jokaisen omassa lähikirjastossa: esimerkiksi käytön opastus ja niiden henkilöiden tunnusten hankkiminen, jotka eivät voi tai halua hankkia tunnuksia itse vahvan tunnistautumisen kautta verkossa. Hankkeen kaikki suositukset voit lukea selvitystöiden yhteenvedosta.

Hankkeen toteutumisen kannalta on elintärkeää, että käytäntöjä suunnitellaan yhdessä yleisten kirjastojen kesken. Myös yhteistyö kustannusalan kanssa säilyy tärkeänä. Koska hankkeella on monia tärkeitä yhteistyökenttiä, viestintä on keskeisessä roolissa myös jatkohankkeessa.

Hanke jatkuu pilotoinnilla

Hankkeelle varmistui elokuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkorahoitus. Hanketta jatketaan suunnittelu- ja pilotointivaiheella, johon kuuluu muun muassa yhteistyömallien suunnittelu ja teknologiaratkaisujen eri osa-alueiden tarkennus ja pilotointi.

Hankkeen eteenpäin viemiseksi rekrytoidaan myös uusia tekijöitä: kirjastoverkoston koordinaattori, kustannus- ja aineistokoordinaattori, teknologiakoordinaattori sekä viestintäkoordinaattori. Seuraathan työpaikkailmoituksia ja vinkkaa avoimista paikoista myös sopiville tutuillesi!

Miksi hankkeella on merkitystä ja miten sitä voisi edistää? Hankkeen ohjausryhmän jäsen Laura Tyysteri vastaa näihin kysymyksiin kirjastolaisille suunnatussa tietoiskussa Kohti kaikkien kuntien yhteistä e-kirjastoa.

Lisätietoa hankkeesta: kirjastot.fi/digimediahanke

Yhteenveto hankkeen selvitystöistä: Digimediahanke – Yhteenveto hankkeesta ja selvitystöiden suosituksista

Kuva: Digimediahanke / Ella Tommila