Naissankarit: äänitarinoita venäjäksi

Femitales.pro sisältää lapsille suunnattuja nykytarinoita ja satuja, jossa naiset ja tytöt ovat päähenkilöitä. Näitä naissankareita kiinnostaa paljon muukin, kuin olla kaunis tai unelmoida prinsseistä korkeissa torneissa. Tämä koskee erityisesti venäjänkielisestä kirjallisuudesta, jossa naishahmoja harvoin kuvaillaan aktiivisina, vahvoina ja itsenäisinä. Kaikki tarinat on vapaasti saatavilla femitales.pro -sivustolla, ja nyt jotkut noista saduista ovat saatavilla myös ääniversioina! Linkit äänikokoelmaan löytyy Helmet.fi:n Lasten osiossa. Sivuston venäjänkielisessä versiossa on tarjoilla myös suositus/ehdotus venäjänkielisille lapsille, vanhemmille ja opettajille siitä, miten tarinoita voi lähestyä yksin tai yhdessä.

Tarinoiden tekstiversiot venäjäksi (femitales.pro sivusto) >>

Tarinoiden äänitallenteiden kokoelma ja käyttöehdotus venäjäksi >>

Äänitteet tehtiin yhteistyössä: Helsinki Open Waves, Kulttuurikeskus Caisa, Venäjänkielinen kirjasto ja Femitales.pro.


~~~~
1- helsinkiopenwaves_logo white.jpg

Helsinki Open Waves (HOW) is a translingual non-profit, open platform that aims to create a new sustainable space for all languages. Helsinki Open Waves (HOW) can support its participants by providing rent-free sound equipment and the facilities at its "performance & recording room" located at CAISA. Creators own all copyrights of their produced pieces and they can create their content in their own language with the theme of the month that they select via HOW Open Call.

Kuva: Darya Apahonich