Martin Widmark: Skolmysteriet

I Skolmysteriet hjälper Lasse och Maja att avslöja en tjuv. Tjuven har tagit 3 500 kopior med nya färgkopiatorn men vem är tjuven?

Benjamin, 1a