Bild: Elin Löf / Schildts & Söderströms. Detalj från pärmbild till boken "Maggan året runt"

Höstens nya ettor får en bokpresent av Helmet-biblioteken

Hösten 2021 får varje ny svenskspråkig etta i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda ännu en gång en bok i present: Maggan året runt av Ellen Strömberg och Elin Löf.

Boken är en gåva till barnen från Helmet-biblioteken och Schildts & Söderströms förlag. Med presenten vill man inspirera barnen till att börja läsa och använda sitt närbibliotek.

Kampanjen med en bokpresent på hösten har genom åren varit mycket populär bland de nya ettorna och deras familjer.

Böcker också på finska och ryska

Ettorna i de finska skolorna får boken Otusten joukossa av Aino Järvinen och Laura Merz. Boken är utgiven på förlaget Etana Editions.

Barn med ryska som hemspråk får också en egen bok på ryska, V. Dragunskijs bok Skolnye-prikolnye istorii, från förlaget Ast.

Hur får man boken?

I Helsingfors, Grankulla och Vanda bjuder biblioteket in ettorna till klassbesök under höstens lopp och delar ut böckerna då. Då kan eleverna också få egna bibliotekskort, om de inte redan har ett.

I Esbo  får eleverna boken från sitt närbibliotek eller bokbussen i utbyte mot det inbjudningskort som biblioteket delar ut. Också här delas böckerna delvis ut i samband med klassbesök, men läraren kan också ge eleverna ett biblioteksbesök som hemuppgift.

Talbok för elever med läshinder

Celia-biblioteket medverkar i kampanjen och står till tjänst med en talboksversion på finska och svenska ifall den tryckta boken inte passar eleven, t.ex. på grund av synskada eller sjukdom. Eleven behöver i så fall användarkoder till Celia. Sådana kan man få via skolan eller biblioteket.

Bild: Elin Löf / Schildts & Söderströms. Detalj från pärmbild till boken "Maggan året runt".