Daghem- och förskolesamarbete på svenska i Esbo

I vår ordnar vi biblioteksprogram på distans och utomhus. Ladda gärna ner vår broschyr Biblioteksprogram för daghem och förskolor och dela den med dina kolleger.

Program som ni kan boka in gruppen på:

Berättarstunden fokuserar på muntligt berättande och är 20-30 minuter lång.

Sagostunden är en högläsningsstund kring ett av följande teman: skogen, djur eller havet. Förskolan kan också välja temat staden. En sagostund räcker ungefär en halvtimme.

Bokbio, som ordnas i samarbete med Finlandssvenskt filmcentrum, kombinerar filmvisning med prat/lek/pyssel. Programmet räcker 30-40 minuter och ordnas bara på distans. För 3-5 åringarna visar vi Astons presenter och förskolegrupperna Den förträfflige Herr Glad.

Anmäl din grupp på denna blankett. Kryssa för om ni önskar er en berättarstund, en sagostund eller bokbio och ge minst ett par önskemål om när den ska äga rum.

Evenemang och program som inte kräver anmälning:

Under månaden för flerspråkighet, Satakielikuukausi, 21.2-21.3 ordnar vi sagostunder på många olika språk. Tidpunkterna för de svenska sagostunderna är 24.2 kl. 10, 3.3 kl. 14, 10.3 kl. 10 och 17.3 kl. 14. Länken till sagostunderna finns under fliken Evenemang. Ingen anmälan krävs.

Öppna sagostunder på Teams varje onsdag kl. 9.30 med start 24.3. Sagostunderna är ungefär 20 minuter långa och kräver ingen anmälan. Länken finns på helmet.fi/evenemang.

Läsglada hälsningar från ​Esbos svenska bibliotekspedagoger