Virtuella författarbesök för alla elever i åk 4-7 i Esbo

Under vårterminen bjuds alla elever i åk 4, 5, 6 och 7 i de svenska skolorna i Esbo på virtuella författarbesök i samarbete med Läscentrum. Fyrorna får träffa Eva Frantz, femmorna Annika Sandelin och sexorna & sjuorna Linda Bondestam under en lektion enligt den här tidtabellen:

16.3 Eva Frantz för åk 4

19.3 Annika Sandelin för åk 5

13.4 Linda Bondestam för åk 6 & 7 (Obs! nytt datum)

Vi ordnar två besök per förmiddag med plats för 300 elever/gång. Klockslagen är varje gång 9-9.45 och 10-10.45.  Anmäl din klass till någotdera besöket senast 30.3.2021 på denna blankett.

Vi skickar information om hur författarbesöken går till i praktiken och hur det kan löna sig att förbereda sig till alla som anmält sig.

Läs mera om författarna i Läscentrums broschyr.