I lästävlingsträdet finns det massor med olika källor.

Stämmer informationen?

Källkritik

Källkritik är ett ord som inte är helt lätt att förstå. Det betyder att bedöma om en källa är pålitlig, eller med andra ord att se om den information du hittar stämmer. En källa kan till exempel vara en bok, en artikel i en tidning eller en sida på nätet. Ibland kan informationen du hittar vara felaktig eller gammal.

Det lönar sig att undersöka en källa ordentligt:

  • Är innehållet sant eller falskt?
  • Är det en expert som gjort innehållet? En expert meddelar alltid sina egna källor.
  • Varför har den gjorts? Innehåller den fakta eller åsikter?
  • När är den publicerad?

Källor på internet

Vem som helst kan göra egna webbsidor och lägga ut vilket material som helst där. En sida kan se pålitlig ut, men du måste alltid undersöka innehållet ordentligt.

Så här känner du igen en pålitlig internetkälla:

  • Du hittar en upphovsman och utgivare för sidan.
  • Du hittar information om när sidan är publicerad eller uppdaterad.
  • Du hittar lätt sidans viktigaste innehåll.
  • Sidans uppgift är att informera eller lära ut, inte att sälja och göra reklam.
  • Sidan är permanent och går alltid att använda


När du har hittat allt material du behöver och till exempel börjar skriva ett föredrag, måste du också fundera på upphovsrätten.

Läs mer om källkritik på Skolverkets sida Kolla källan.