Hur är böckerna ordnade?

Allt som kan lånas på biblioteket kallas material. Material är t. ex. böcker, tidningar, filmer, musik och spel. På biblioteket har allt material sin givna plats för att det ska vara lättare att hitta. Materialets placering bestäms enligt klassifikationssystemet. I klassifikationssystemet finns olika klasser för olika ämnesområden inom facklitteratur samt för skönlitteratur.  

Facklitteratur är alla de böcker som inte är påhittade berättelser. Facklitteraturen är indelad i tio olika klasser enligt olika teman. I varje klass ingår så mycket material att klasserna dessutom har underklasser för att göra det lättare att hitta rätt bok.

Klassificeringen av facklitteratur (bilden öppnar sig i ett nytt fönster)

På bokryggarna har klistrats signum, som anger böckernas placering. Den första siffran anger huvudklassen och de följande siffrorna underklassen. Bokstäverna talar om på vilket ställe boken placeras alfabetiskt; böckerna inom en viss klass placeras alfabetiskt enligt upphovsmannens efternamn. Om boken har många upphovsmän kan det hända att boken är placeras alfabetiskt enligt titeln.

Signum dvs. bokens placering (bilden öppnar sig i ett nytt fönster)

Skönlitteraturen är också indelad i klasser och på många bibliotek är böckerna indelade enligt tema. T. ex. idrott, fantasy, spänning, lättlästa och ungdomsromaner kan vara placerade på egna hyllor. 

Klassificering av skönlitteratur (bilden öppnar sig i ett nytt fönster)

Klassifikationsmarkeringarna och indelningen av böcker enligt tema varierar lite från bibliotek till bibliotek. Då du letar efter en särskild bok kan du kolla bokens placering i HelMet -nätbiblioteket. Du kan också fråga personalen på biblioteket.