Läsning gör gott i Vindängens skola

I år deltog Vindängens skola under sina läsveckor som första svenska skola i Läsning gör gott- kampanjen. Efter att kampanjen avslutats intervjuades elever från samtliga klasser.

Eleverna tyckte att Läsning gör gott var en rolig idé men också viktig speciellt för dem som inte läser så bra ännu. Eleverna valde samma böcker som de annars också skulle ha läst; spänning, fantasy och roliga böcker. Vissa valde också tjockare böcker för att få fler kg. I skolbiblioteket lånades både pulpetböcker för att läsa under skolans lästimme men många satt även på biblioteket och läste. En av pojkarna i åk 4 tyckte det var skönt att läsa en rolig bok just innan sovdags för att inte se mardrömmar. Medan en annan pojke i åk 6 läste många av Dagbok för alla mina fans- böcker. Han tyckte det roligaste med läsveckorna var tävlingen där klasserna tävlade sinsemellan om flest läst kg. ”Att läsa var roligt också för att man fick väga böckerna. Varje morgon då man kom till skolan pratade alla om vad de läst och hur mycket böckerna vägde” sade Ulla i åk 4.

Felix i åk 6 läste Sachars ”Ett hål om dagen” som är den bästa och mest spännande bok han någonsin läst. Tipset till boken fick han från Instagram där det pratades om filmen. Under den tre veckor långa läskampanjen fylldes hans läspass med totalt 9kg böcker, serier och högläsning! En pojke i trean berättade att han under läsveckorna läst många Sune- böcker och rekommenderar speciellt Sune och den tokiga teatern! Några flickor i åk 6 berättade att de vanligtvis läser mest tidningar. Men under läsveckorna läste de varsin klassiker, en bok i engelskan samt en i finskan.

En grupp ettor däremot tyckte att det absolut roligaste under läsveckorna var besöket i Hagalunds bibliotek där de under en timmes tid fick äta frukt och grönsaker och läsa så mycket de hann! Dessutom fick vissa av eleverna läsa för Börje. Eleverna läste totalt 14 kg under besöket. Stolta och glada lämnade eleverna biblioteket med ett Läsning-gör gott diplom ihanden .

En flicka i tvåan berättade att hon läst Bellman på tjuvjakt som var jätterolig. Under läsveckorna läste även tvåorna mer än vanligt och bloggade ivrigt om vissa av böckerna på klassens blogg. De berättade också glatt att många föräldrar läst högt för dem under läsveckorna. ”Nästa gång skulle jag vilja att läsveckorna håller på i 10 veckor, istället för 3” kommenterade en pojke då jag frågade om de hade några önskemål. Kanske vi kan ta en ny utmaning inför sommarlovet…

Under Läsning gör gott- Kampanjen var den vanligaste frågan på skolbiblioteket: Vilken är den tjockaste boken? Eleverna var väldigt ivriga på att läsa och besökte skolbiblioteket även under rasterna. Från Esbo stadsbiblioteks sida startades kampanjen med en kick off för klasserna 4-6 i samband med ett författarbesök. Eleverna fick gissa hur mycket en stor bokhög vägde. Den som gissade närmast vann ett bokpris!

Vi utlyste även i början av kampanjen en tävling där den klass som läst flest böcker får komma och se på film till biblioteket senare under våren. Eftersom alla 150 elever läste med en sådan stor iver och samlade tillsammans 791 kg, så beslöt vi i samråd med rektorn att alla klasser är vinnare i den här tävlingen! Lärarna berättade också om läsivern och om inbördes tävlingar mellan syskon. Och en liten förskoleflicka vars bröder deltog i Läsning gör gott läste också ivrigt: ” Det skulle vara så roligt att få vara med. Tror du att jag får ge mina lästa kg böcker till min storebrors klass? Ja, det fick hon.

Läsning GÖR gott!

Mera information om själva Läsning gör gott - kampanjen.

Mikaela Wickström, Esbo stadsbibliotek