Ibland kan det finnas för lite stolar, men sittplatser finns det alltid åt alla!

Boka ett biblioteksbesök

Ta kontakt med biblioteket, gärna minst två veckor före det planerade besöket. Berätta följande då du bokar:

  • Önskat besöksdatum och klockslag (det är bra att ge flera förslag)
  • Ålder/årskurs och elevantal
  • Hurdana läsare det finns i gruppen och vilka slags böcker barnen är intresserade av
  • Önskat tema för besöket (t.ex. informationssökning, bokprat, sagostund)
  • Eventuella specialönskemål (t.ex. bokprat om läsdiplomsböcker eller sökning av material med ett visst tema)
  • Andra saker som påverkar besöket (t.ex. specialklasser)

Du kan boka ett biblioteksbesök per telefon eller via e-post. Kontaktuppgifterna till det egna närbiblioteket hittar du under rubriken bibliotek och tjänster .

Esbo, KULPS! biblioteksstig  

Grankulla, tjänster för barn och unga

Vanda skol-och biblioteksamarbete