Daghem

Daghemsgrupper är välkomna på de sagostunder som ordnas i biblioteken. Det är bra om stora grupper anmäler sig på förhand. Det går också bra att boka in egna sagostunder och biblioteksbesök för en dagisgrupp. Tema för ett biblioteksbesök kan t.ex. vara att bekanta sig med biblioteket och lära sig hur man använder biblioteket.

Bibliotekspersonalen kan på förhand samla ihop böcker som handlar om ett visst ämne. Kontakta biblioteket minst en vecka före ni behöver materialet. Daghemsgrupper kan få ett eget bibliotekskort.

Mer information om vilka tjänster daghemmets närbibliotek erbjuder får du av personalen. Vi tar gärna emot idéer om samarbete.

Läs mer om att boka ett biblioteksbesök.