Vad kan jag läsa för mitt barn?

Mitä lukisin lapselle?

Ta med ditt barn på en resa in i fantasin

Sagor och berättelser hjälper barnet att förstå sig självt och lär ut grundläggande saker om livet

Ta ditt barn i famnen och läs böcker tillsammans! Det är den bästa tänkbara formen av närhet mellan förälder och barn. En av litteraturens viktigaste uppgifter är att utveckla barnets känsloliv och förmåga att känna empati. Lässtunden är för barnet alltid en resa in i fantasin och in i det egna jaget. Litteraturen bjuder också på estetiska konstupplevelser. På köpet utvecklar barnet sitt modersmål och ordförråd.

Rim och ramsor är barnets första litteraturupplevelse. Rimmen fungerar som ett språkbad in i det egna modersmålet. Barnet snappar lätt upp roliga rim även om det inte förstår ordens innehåll. Rim och ramsor utvecklar dessutom rytmkänslan och serieminnet och är på så vis nyttiga för alla barn.

Barn under två år har störst glädje av pekböcker och bildberättelser. Bildens andel får gärna utgöra 70-90 procent av hela sidan. Idén med de första bilderböckerna är att barnet med hjälp av ord och bild får skapa fantasier om den omgivande världen. En barnbok är alltid också en faktabok för ett litet barn, eftersom den förmedlar hela den omgivande kulturen till barnet.

Ett barn i lekåldern lär sig sociala färdigheter via böcker. Den vuxna kan medvetet hjälpa barnets läsförståelse genom att prata med barnet om händelserna i boken. Ett barn i lekåldern orkar redan koncentrera sig på berättelser med färre bilder. Längre sagor börjar fascinera barnet i fyraårsåldern. Sagor innehåller mycket visdom. De visar på livets villkor genom myter. Det här utvecklar barnets emotionella intelligens och är ett tryggt sätt att lära sig möta livets svåra frågor.

I valet av berättelser är det viktigt att vara mångsidig. Barnet lär känna språkets rytm och klang via rim och ramsor. Barnet behöver också fantasi där medvetandet får fritt spelrum. Det är också viktigt att få identifiera sig med realistiska berättelser. Berättelser om vanlig familjevardag, med sina stormar, stiltje och roliga episoder lär barnet om livets abc.

Pirkko Ilmanen

FM / specialbibliotekarie, Entressebiblioteket, Esbo