Fjärrlån i Helmet-biblioteket

Fjärrlåneservicen låter dig dra nytta av biblioteksnätet i hela världen. Du kan beställa böcker, skivor, noter, filmer och mikrofilmer som fjärrlån. I allmänhet kan du inte få hela tidskriftsårgångar som fjärrlån, endast kopior av enskilda artiklar. Huvudregeln är att endast sådant material som inte finns i den egna hemortens bibliotek kan beställas som fjärrlån.  Om verket du söker är utlånat, reservera på vanligt sätt. Fjärrlånetjänsten är inte avsedd att vara ett sätt att kringgå de lokala reservationerna.

Du kan göra din fjärrlånebeställning på webben eller i biblioteket, förutsatt att du har ett Helmet-bibliotekskort som är i kraft och att du har rätt att låna. Kom ihåg att returnera dina fjärrlån i tid, annars riskerar du att förlora din lånerätt.  

Att beställa ett fjärrlån är avgiftsbelagt, se närmare vid avgifter. Vi levererar fjärrlånen eller kopiorna till det bibliotek där du vill hämta materialet. Fjärrlånen följer alltid lånetiderna och övriga regler som det sändande biblioteket har uppsatt. Allt material kan inte fås som fjärrlån och en del kan endast läsas i bibliotekets läsesal, t.ex. avhandlingar och sällsynta böcker.

Kursboksbibliotek lånar i allmänhet ut sina böcker endast till sina egna studerande. Däremot kan den som studerar i en högskola på annan ort fjärrlåna kurslitteratur från sin egen högskola, trots att boken finns i biblioteken i huvudstadsregionen. Detta är emot fjärrlånens huvudprinciper.

Om du är student, skriv i blanketten var du studerar och gärna också ditt nummer för att göra behandlingen snabbare.

Tillsvidare syns fjärrlånen inte i Helmet-nätbibliotekets kunduppgifter, och du kan inte förnya dem själv. Det är enklast att skicka e-post då du vill förnya ditt fjärrlån. Kontaktuppgifter hittar du här.