Fjärrlåneavgifter

Esbo stadsbibliotek

 • fjärrlån från Finland 7 €
 • artikelkopior/utskrifter: 075 €/kopia/utskrift eller den avgift det sändande biblioteket debiterar

Grankulla stadsbibliotek

 • den fjärrlåneavgift det sändande biblioteket debiterar eller minst 4 €

Helsingfors stadsbibliotek

 • fjärrlån från Finland och andra nordiska länder 4 €/st.
 • lån beställt från British library, 25 €/st.
 • lån beställt från övriga bibliotek i utlandet 14 - 25 €/st.
 • kopior: den avgift det sändande biblioteket debiterar eller minst 4 €

Vanda stadsbibliotek

 • Beställning från hemlandet 7 € / band
 • Beställning från utlandet: enligt räkning, minst 7 € / band
 • Beställning av kopior: enligt räkning
 • Avsändning av kopia per post eller per fax: 0,80 € /sida, minst 5,05 €