I värmen av lekparken Loru

lorun matto

”Fem små ankor gick ut för att leka. Över kullen och långt bort …”

Glad sång ljuder i lekparken Loru när småbarnen ansluter i sångstunden som leds av handledaren. Sång och ramsor hör till lekparkens veckoprogram och parken har fått en stadig besökskrets. Besökare kommer från alla delar av Helsingfors och även från kranskommuner. Lorus personal är professionell och hjälper familjerna även att hitta det egna hemområdets lekpark och dess funktioner.

De av Lorus personal ledda lek- och sångstunderna har dragit ca 500 kunder per vecka. Dessutom är det ungefär lika många som kommer för att leka och bekanta sig med lekparken. Barnen deltar i Lorus verksamhet tillsammans med en vuxen.

lorun kuva

Lekparkens handledare har ett nära samarbete med biblioteket. Programmet till Odes barnens lördag –evenemang ordnas i samarbete mellan bibliotekets och lekparkens personal. Loru ordnar inte eftermiddagsverksamhet för skolelever, men under skolloven ordnar Loru tillsammans med stadens övriga lekparker dagsläger och –utfärder i Odes utrymmen.

Småbarnsfamiljerna utgör själva kärnan i lekparkens verksamhet, speciellt bebisarna tillsammans med sina föräldrar. De har hittat sin väg till Lorun lämmössä –babystunderna.
Loru är den enda lekparken i Helsingfors som erbjuder handledd verksamhet för småbarnsfamiljer även på eftermiddagarna. Feedbacken har varit positiv.

Lorus vardag fylls av allt från baby- och musikstunder till lek och pyssel. Grunden för verksamheten utgör möten med familjerna och att erbjuda stöd i vardagen.

Kiipeilytelineellä

Text: Lekparken Loru och Pia Terrihauta

Bilder: Lekparken Loru