Odes under

Det är möjligt att bekanta sig med Ode också via ett spel. Vi har skapat spelet: Odes under på Seppo.io som presenterar Odes utrymmen och tjänster. Spelet passar alla åldrar och kan användas av skol- och daghemsgrupper!

För att spela du behöver en smarttelefon eller en pekplatta med internetanslutning.

Spelet finns på https://play.seppo.io. Logga in vid stället ”spelare” med lösenord: CF455B

Lycka till!