Odes verkstäder för skolelever och daghemsgrupper

Vårens verkstäder och guidade rundvandringar går att boka 18.12.2023 kl 9.00 på Kultus.

Centrumbiblioteket Ode erbjuder många slags verkstäder och guidade rundturer för skol- och daghemsgrupper under läsåret 2023-2024. Teman i verkstäderna är till exempel: grafisk formgivning, bildkonst samt förstärkt verklighet i kombination med litteratur. Verkstäderna stöder läroplanens innehåll och fungerar bra som en del av en fenomenbaserad helhet. Vi erbjuder också guidade rundturer på Centrumbiblioteket Ode. Verkstäderna kan bokas på Helsingfors stads bokningstjänst: Kultus. Verkstäderna erbjuds för tillfället på finska och svenska.

Vårens första verkstad är Vi utrotningshotade. I verkstaden läser vi Jenni Desmonds bok Isbjörnen och kodar med Blue-Bot-robotar. Samtidigt diskuterar vi arter som är utrotningshotade/sårbara/utdöda och samtalar om människans inverkan på andra arters levnadsförhållanden. Längd: ca 45 minuter.

Vi erbjuder också Skapa en ny pärm till boken -verkstaden för skolelever (åk 5-6). I början av verkstaden presenteras några böcker. Verkstaden går ut på att planera en ny pärm till den bok man valt med hjälp av en ritplatta.

Grupper kan också besöka Ode på egen hand. Under ett självständigt besök kan man använda sig av färdiga uppgiftsblanketter som man kan bekanta sig med här. På ett självständigt besök kan man komma med hela gruppen/klassen och man behöver inte anmäla på förhand.

Observera verkstadens målgrupp i anmälningsskedet.  

Läraren, eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste senast 2 veckor före det önskade besöket göra en preliminär bokning som Odes personal godkänner. Handledningen sker på svenska. En grupp/klass kan boka en verkstad eller ett handlett besök under läsårets tid. Verkstäderna startar alltid från Odes första våning, nära de svarta spiraltrapporna. Läraren eller någon annan som är ansvarig för gruppen måste meddela biblioteket (oodi.lapsetjanuoret@hel.fi) om besöket annulleras av någon orsak.   

Mer information fås av barn- och ungdomsteamet på Ode: oodi.lapsetjanuoret@hel.fi