Kunddatorer och utskrift

Du kan själv boka en kunddator via internet. Bokningssystemet sköter också inloggningen på datorerna. Du måste ha en PIN-kod för att logga in.

Personalen hjälper dig vid behov att använda datorerna. I biblioteken arrangeras också grundkurser i datorkunskap och internet. Fråga mera på ditt eget bibliotek.

Boka en dator

I Esbo och i Vanda kan du använda datorerna utan tidsbeställning.

Ditt bibliotekskorts nummer fungerar som användarnamn och din PIN-kod som lösenord.

Regler för användning av kunddatorerna

Utskrifter

Helsingfors

Esbo

Vanda