Kunddatorer och utskrift

Du kan använda kunddatorer i alla Helmet-bibliotek.

Personalen hjälper dig vid behov att använda datorerna. I biblioteken arrangeras också grundkurser i datorkunskap och internet. Fråga mera på ditt eget bibliotek.

I Esbo och i Vanda kan du använda datorerna utan tidsbeställning.

Också i de flesta biblioteken i Helsingfors används kunddatorerna utan tidsbokning. I Helsingfors finns dock några arbetsrum med en kunddator som måste bokas. Du kan boka dessa rum via Varaamo och du hittar dem med sökordet ”kunddator”. Varaamo.hel.fi

Arbetsrum med kunddator med tidsbeställning i Helsingfors

Ändringar i utskrift och användning av datorer i Helsingfors bibliotek

Regler för användning av kunddatorerna

Utskrifter

Helsingfors

Esbo

Vanda