Verktygslåda för studerande eller forskare

I biblioteket finns rum för studier och arbete. I den tysta läsesalen går studierna framåt enligt tidtabellen.

Alla bibliotek har moderna kunddatorer med internet samt ett trådlöst nätverk. Du kan bara sträcka ut handen efter de viktigaste uppslagsverken, ordböckerna och databaserna. Professionell personal finns till för att hjälpa dig. Referensbiblioteket kan kanske hjälpa dig också.