Hoppa till innehåll
{{ selectedLibrary.Picture.Name }}

Kontaktuppgifter

{{ selectedLibrary.Address.Street }}
{{ selectedLibrary.Address.Zipcode }} {{ selectedLibrary.Address.City }}
Hundar tillåtna
Hundar förbjudna
Gå till bibliotekets sajt

De nyaste evenemangen

Kontaktuppgifter

Richardsgatans bibliotek

Richardsgatan 3

00130 Helsingfors

Postadress

Richardsgatans bibliotek

PB 13455

00099 HELSINGFORS STAD

rikhardinkadun_kirjasto@hel.fi

Barnavdelning
Bibliotekschef Anne Mankki (Richardsgatans, Busholmens och Sveaborgs bibliotek)
Informationstjänst
Kontaktperson för de finskspråkiga skolorna: Satu Heikkinen
Kontaktperson för den finskspråkiga dagvården: Satu Heikkinen
Kontaktperson för svenskspråkiga daghem och skolor: Cecilia Eriksson
Kontaktperson för svenskspråkiga skolor: Tobias Larsson
Lånetjänst
Serviceansvarig Lasse Pekkarinen (Richardsgatans, Busholmens och Sveaborgs bibliotek)
Så kommer du till biblioteket

Bussar: 20, 24

Spårvagnar: 3, 6, 6T, 10

Hitta ditt bibliotek

Rikhardinkadun kirjasto kesällä 2009

Kontaktuppgifter

Richardsgatan 3

00130 Helsingfors

rikhardinkadun_kirjasto@hel.fi

Öppet

-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
personal på plats
-
-
personal på plats
-
personal på plats