Bibliotekspunkter för äldre

Biblioteket i stadens servicecentraler

Helsingfors stadsbibliotek betjänar äldre helsingforsare i samarbete med fem servicecentraler. Helsingfors stads servicecentraler är lågtröskelmötesplatser. De är avsedda att stöda hemmaboendet, förebygga marginalisering och lindra ensamhet.

OBS: Med anledning av koronavirusläget är alla servicecentraler stängda tillsvidare.

Djurbergets servicecentral STÄNGD TILLSVIDARE

Besöksadress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralenBibliotekspersonalen är anträffbar: tors. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Gustafsgård servicecentral STÄNGD TILLSVIDARE

Besöksadress: Gevaldigervägen 16, byggnad E, 00620 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar: ons. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Gårdsbacka servicecentral STÄNGD TILLSVIDARE

Besöksadress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar: tors. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Kasbergets servicecentral STÄNGD TILLSVIDARE

Besöksadress: Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar: ons. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

Postadress: PB 25402, 00099 HELSINGFORS STAD

Kvarnbäckens servicecentral STÄNGD TILLSVIDARE

Besöksadress: Kvarnfärdsvägen 4, 00920 Helsingfors
Öppettider: som servicecentralen. Bibliotekspersonalen är anträffbar: ons. Annars självbetjäning (för att låna behöver du ett Helmet-bibliotekskort och en pin-kod).

****

De här servicepunkterna utgör en del av HelMet-biblioteket. Mer information: Boken kommer/Karoline Berg, bibliotekschef, tel. 09-310 85211

Ge respons