Bild: Harri Heikkilä

Läs e-böcker i din webbläsare

Du kan behändigt bekanta dig med e-böckerna i Ellibs och OverDrive-biblioteket där böckerna öppnar sig direkt i din webbläsare. Du kan söka Ellibs och OverDrive samlingar utan att logga in dig på tjänsten, men för att låna och genomföra andra åtgärder krävs ett Helmet-bibliotekskort och pin-kod. 

Du kan läsa antingen på datorn eller en mobil enhet där det finns internetförbindelse och nyaste Mozilla Firefox -, Google Chrome -, Apple Safari eller  Android -webbläsare. Även  Internet Explorer 10 lämpar sig för webbläsning. Ifall du läser i en webbläsare som är oberoende av ditt operativsystem så kan du också läsa på Linux-maskiner. 

Det finns många användarsnitt tillgängliga att användas samtidigt i Ellibs-boktjänsten. Samlingen utformas hela tiden.

Låna, läs och returnera

Genom att klicka på bokens omslag öppnar sig bokens uppgifter. Genom att klicka på Lue selaimessa -knappen lånas boken till dig, du kan själv välja lånetiden som är en dag eller två veckor.

Om du har en bok på hälft kan du återgå till den senare genom att klicka Oma kirjahylly -mellanbladet.Webbläsaren kommer automatiskt ihåg var du senast slutade läsa. Förutom ditt nuvarande lån kan du se upp till de senaste lånade böcker du haft under mellanbladet Oma kirjahylly. 

De elektroniska böckerna returneras automatiskt då lånetiden går ut, men du kan också returnera lånet innan förfallodagen. Om en bok lånats via webbläsaren så returneras den via webbläsarens läsprogram eller via Ellibs-bibliotekets egna bokhylla. 

Logga in på Ellibs-biblioteket