Litteraturpris

Helmets litteraturpris gavs 2015–2019 årligen till en förtjänstfull finländsk bok från de fem senaste åren.

Biblioteket lyfter fram framtidens klassiker som en påminnelse om att god litteratur håller för tidens tand.

Priset är ett uttryck för att det är kunniga litteraturvetare som jobbar på biblioteken. Litteraturen har alltid varit och kommer också i framtiden att förbli ryggraden i bibliotekens verksamhet.

Helmets litteraturpris vill också slå ett slag för olika litterära röster, även mer marginella.

Personalen i Helmet-biblioteken föreslår kandidaterna. Juryn för Helmets litteraturpris väljer vinnaren.

Vinnaren får motta ett gyllene bibliotekskort och en prissumma på 1 000 euro.
 

Information:

chef för bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen, Helsingfors stadsbibliotek, tfn 040 554 8861, @hel.fi

webbredaktör Iina Soininen, Helmet.fi, tfn 09 3108 5523, @hel.fi

informatör Minna Saastamoinen, tfn 09 8392 1012, @vantaa.fi

kommunikationsspecialist Marjut Saloniemi, tfn 050 303 6937, @espoo.fi