Användarreglerna för Helmet-biblioteken ändras – nu kan du ha 100 reservationer 

Användarreglerna för Helmet-biblioteken förnyas något den 1 februari 2023. Nu kan du ha totalt högst 100 reservationer samtidigt. Det tidigare maximiantalet reservationer var 50.
Antalet lån förblir oförändrat, det vill säga du kan samtidigt ha 100 lån. Också lånetiderna är samma som tidigare.

Barn under 15 år får ett bibliotekskort när de har ett skriftligt samtycke från en ansvarsperson och ett giltigt identitetsbevis. Barnet ska vara på plats när kortet hämtas.

Användningsreglerna finns på Helmet.fi > Info > Biblioteksanvändare.

Användningsregler för Helmet-biblioteken 2023

Lånetider och avgifter på Helmet-biblioteken 2023 

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad