Biblioteken i Sockenbacka och Svedängen förnyas

I höst förnyas två av närbiblioteken i Helsingfors stadsbibliotek. Sockenbacka bibliotek stängs 30.9.2019 pga. renovering och Svedängens bibliotek stängs 7.10.2019 av samma anledning. Sockenbacka bibliotek öppnas på nytt måndag 18.11.2019 och Svedängens bibliotek öppnas måndagen 25.11.2019.

Under renoveringen förnyas bibliotekens inredning och lokalerna moderniseras. Moderniseringen har planerats i samarbete med besökare och personal.

Under renoveringstiden har materialet både i Sockenbacka och Svedängens bibliotek förlängda utlåningstider. Materialet kan returneras till vilket Helmet-bibliotek som helst i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Observera att reserverade böcker har lånetid enligt det sändande biblioteket, så det lönar sig att kontrollera förfallodagen på lånekvittot eller på nätet t.ex. via appen Taskukirjasto.

Vi rekommenderar att du redan nu byter hämtbibliotek för dina reservationer. De närmaste biblioteken i Sockenbacka finns i Norra Haga, Gamlas och Malmgård, medan de närmaste biblioteken i Svedängen finns i Månsas, Åggelby och Bocksbacka. Alla kontaktuppgifter finns på helmet.fi/bibliotek.

– Då vi förnyar lokalerna i biblioteken i Sockenbacka och Svedängen vill vi skapa bättre bibliotek, men också lokaler som lockar invånarna att trivas, göra saker tillsammans, bli delaktiga och att inspireras. Biblioteket är ett rum för kultur och fritid, det ska i Sockenbacka t.ex. betjäna dem som använder den närliggande idrottsplanen eller i Svedängen inspirera till möten och evenemang, säger Saara Ihamäki, chef för de regionala bibliotekstjänsterna i Helsingfors stadsbibliotek.

Både Sockenbacka och Svedängens bibliotek är på sina områden de enda offentliga rummen som är öppna för alla. Stadsdelsbiblioteket är en del av vardagen för invånarna som älskar denna närservice. Det stärker trivseln och välbefinnandet genom att erbjuda ett kostnadsfritt och tryggt offentligt rum. Stadsdelarna blir allt mera lockande i takt med sina bibliotek.