Biblioteken öppnas 1.6 för högst hälften av det normala antalet besökare

Helmet-biblioteken har tillhandahållit begränsade utlånings- och återlämningstjänster, som huvudsakligen bestått av förhandsbokat material, under hela coronatiden. Från och med tisdagen den 1 juni kan man åter i vanlig ordning hämta böcker direkt från bibliotekshyllorna. Det är även möjligt att använda kunddatorer, skriva ut, kopiera och skanna på biblioteken. Läsesalar och olika slags lokaler för gruppverksamhet öppnas inte än.

Bibliotekslokalerna öppnas med 50 procent av den vanliga kundkapaciteten. Även sittplatserna minskas med hälften. Självbetjäning där personal inte är närvarande kommer ännu inte vara möjligt. I bibliotekslokalerna görs arrangemang för att säkerställa säkra avstånd exempelvis vid kunddatorerna. Alla över 12 år måste fortfarande använda ansiktsmask när de besöker biblioteket, såvida det inte finns något hälsomässigt hinder för det.

Vilka lokaler, tjänster och enheter som är i bruk varierar mellan biblioteken, så det är värt att kontrollera detta samt bibliotekens öppettider med ditt eget närbibliotek eller på bibliotekets webbplats.

Besök i Helmet-biblioteken under coronavirusepidemin

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad