Bibliotekens digimediaprojekt fortsätter

Utredningsarbetet inom de allmänna bibliotekens digimediaprojekt avslutas, och projektets resultat finns att läsa på www.kirjastot.fi/digimediahanke/tulokset (på finska). Projektet fortsätter dock i september, och nya anställda rekryteras för pilottestfasen. De lokala bibliotekens roll lyfts fram i det fortsatta projektet och är mycket viktig för förverkligandet av ett gemensamt e-bibliotek.

Utifrån utredningsarbetet inom de allmänna bibliotekens digimediaprojekt rekommenderas en gemensam takorganisation för det nya gemensamma e-biblioteket, som ansvarar för materialet, tekniken och de digitala rutinerna. Man vill dock bevara det lokala aktörskapet även för det digitala materialet. 

De lokala biblioteken måste även i framtiden kunna påverka exempelvis vad som är synligt och lyfts fram ur samlingarna i det egna området samt få aktuella statistikuppgifter om e-biblioteket. Även kundbetjäningen kommer åtminstone till en del att bli kvar i det egna närbiblioteket: exempelvis handledning för användningen och skapande av inloggningsuppgifter för personer som inte vill eller kan skaffa inloggningsuppgifter själva via nätet med hjälp av säker identifiering. Alla rekommendationer för projektet kan läsas i sammanfattningen av utredningsarbetet.

Med tanke på genomförandet av projektet är det mycket viktigt att rutinerna planeras av de allmänna biblioteken gemensamt. Även samarbetet med förlagsbranschen förblir viktigt. Eftersom projektet omfattar många viktiga samarbetsfält har kommunikationen en viktig roll även i det fortsatta projektet.

Projektet fortsätter med pilottestning

I augusti 2021 bekräftades att projektet får fortsatt finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Projektet fortsätter med en planerings- och pilottestfas, som bland annat omfattar planering av samarbetsmodeller samt precisering och pilottestning av olika delområden av tekniska lösningar.

För att föra projektet framåt rekryteras också nya anställda: en koordinator för biblioteksnätverket, en kostnads- och materialkoordinator, en teknikkoordinator och en kommunikationskoordinator. Kolla platsannonserna och tipsa också lämpliga bekanta om de lediga platserna!

Ytterligare information om projektet (på finska): kirjastot.fi/digimediahanke

Sammanfattning av utredningsarbetet inom projektet (på finska): Digimediahanke – Yhteenveto hankkeesta ja selvitystöiden suosituksista

Bild: Digimediaprojektet / Ella Tommila