Bibliotekens läsesalar och meröppet får öppnas från och med den 15 juni

Under sitt möte torsdagen den 10 juni 2021 fattade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beslut om att bibliotekens läsesalar och lokaler för gruppverksamhet får öppnas från och med den 15 juni 2021. Biblioteken kan även ha meröppet från och mer den 15 juni.

Takten för öppnandet av lokaler, apparater och meröppet varierar mellan olika bibliotek. Kontrollera det aktuella läget för biblioteket som du vill besöka. Bibliotekens kontaktuppgifter.

Du kan reservera lokaler via Varaamo (varaamo.hel.fi, varaamo.espoo.fi och varaamo.vantaa.fi). I Varaamo uppdateras vilka lokaler och apparater som är i bruk.

Bokning av lokaler och utrustning

I Helsingfors kan du boka lokaler och tjänster via Varaamo fr.o.m. den 14 juni. Lokalerna och tjänsterna är tillgängliga fr.o.m. den 15 juni. I Vanda kan man boka lokaler och tjänster via Varaamo fr.o.m. den 15 juni och i Esbo fr.o.m. den 21 juni.

Meröppna bibliotek

Biblioteken i Helsingfors (Sveaborg, Hertonäs och Degerö), Esbo och Grankulla påbörjar meröppet den 15 juni. Se närmare information på bibliotekens webbplatser. I Vanda påbörjas meröppet stegvis. Bibliotekens kontaktuppgifter.

Läs också:

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad