Biblioteket påminner om avgifter som uppkommit före 1.1.2020

Biblioteket påminner per brev om avgifter som har uppkommit före 1.1.2020 och som fortfarande inte betalats i något av stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda. Breven har redan sänts ut.

Avsikten med påminnelsen är att förhindra att avgifterna preskriberas. Vi ber dig betala avgifterna så snart som möjligt. I registret kan finnas andra, nyare avgifter som inte nämns i påminnelsen. Vi önskar ändå att du betalar alla avgifter, också de nyare, om det bara är möjligt

Du kan betala i de bibliotek som behandlar avgifter eller via nätet. Se Helmet.fi > Bibliotek > Tjänster. Påminnelsebrevet är inte en räkning.

För att betala på nätet behöver du ditt bibliotekskorts nummer och PIN-kod.

Indrivningsbyråns eventuella fordringar kan inte betalas via nätet. Mera info: Helmet.fi > Info > FAQ > Ofta frågade frågor – nätbetalning.

Förfrågningar besvaras per telefon på nedan nämnda nummer mån. – fre. kl. 10-18

Esbo stadsbibliotek: 043 825 3099, 040 543 3895 och 040 522 5864

Helsingfors stadsbibliotek:
Böle 09 3108 5901, Östra centrum 09 3108 5990, Tölö 09 3108 5925

Grankulla stadsbibliotek: 050 411 6504

Vanda stadsbibliotek: Dickursby 050 302 8697 och 050 302 8599 


Text: Marjut Saloniemi, Esbo stadsbibliotek
Bild: Helsingfors stadsbibliotek
Översättning: Susanna Söderholm, Helsingfors stadsbibliotek