Bibliotekets kraftkvinnor Helle och Maija

Att området mellan Odets huvudingång och Medborgartorget fick namnet Helle Kannilas skvär är en hyllning till biblioteksrådet Helle Kannila (1896–1972), den finländska bibliotekskårens urmoder. Kannilas bibliotekskarriär började redan när landet fick sin självständighet och fortgick i allt som allt 45 år. Efter starten som oavlönad bibliotekspraktikant var hon under flera årtionden bland annat ordförande för Finlands bibliotekssällskap och direktör för statens biblioteksbyrå.

I Finland var det just Helle Kannila som lyfte fram tanken om ett kostnadsfritt, allmänt bibliotek som upprätthålls med skattemedel och är öppet för alla. Hon lade en gedigen grund för det finländska biblioteksväsendet och den finländska bibliotekslagstiftningen. Kannila har i hög grad även bidragit till finländska bibliotekariers yrkeskunnighet genom att under sitt ämbete som lektor i bibliotekslära vid Samhälleliga högskolan (nuvarande Tammerfors bibliotek) skapa praxis som fortfarande gäller.

Vid sidan av Kannila, bugar vi i Ode även för en annan kraftkvinna inom biblioteksbranschen. I samband med invigningen av Ode avslöjades namnet på allaktivitetssalen på plan ett, Maijasalen, som kommer från Helsingfors före detta biblioteksdirektör Maija Berndtson (f. 1947). Liksom Kannilas sträcker sig även Berndtsons karriär inom biblioteksvärlden över fyra årtionden.

Utöver Helsingfors stadsbibliotek har Berndtson utövat inflytande på en mer omfattande utveckling i branschen, bland annat inom Finlands bibliotekssällskap och biblioteksbranschens internationella takorganisation IFLA (International Federation of Library Associations). Hon har även suttit i juryn för arkitekttävlingarna för flera bibliotek.

Berndtson har spelat en betydande roll i Odets uppkomst tack vare sitt idoga arbete för att främja projektet alltsedan dåvarande kulturminister Claes Andersson för ett tjugotal år sedan lade fram idén om ett nytt centrumbibliotek. När nu Ode till slut står intill Tölöviken, försöker det att inte bara tillgodose biblioteksanvändarnas behov utan även att uppfylla Maija Berndtsons visioner om ett nytt bibliotek som välkomnar alla som vill arbeta, skaffa sig information, utöva sina intressen och trivas.