Björkby bibliotek flyttar till nya lokaler på hösten

Undervisningsnämnden godkände vid sitt sammanträde 13.5 ett förslag om att flytta Björkby biblioteks verksamhet till nya lokaler. Stadsstyrelsen gjorde inga ändringar i undervisningsnämndens beslut, vilket betyder att man börjar förbereda flytten under sommaren. Björkby biblioteks nya lokaler öppnas i köpcentret Koivukeskus (Bäcklundsgränden 1) hösten 2019. 

Den nya lokalen i ett plan är tillgänglig och passar bra för bibliotekets verksamhet. Lokalen är 411 m². Biblioteket får tillgång till den nya lokalen redan i juli, då där ordnas verksamhet som anknyter till planeringen av biblioteket, i vilken områdets invånare kan delta.

Första gången man kan delta i planeringen av den framtida verksamheten är vid ett invånarmöte som hålls 12.6 i bibliotekets nuvarande lokaler.

Flytten är en tillfällig lösning innan det helt och hållet byggs nya bibliotekslokaler i Björkby. Björkby biblioteks nuvarande lokaler har visat sig vara en utmaning med avseende på bibliotekets verksamhet. Lokalerna befinner sig i slutet av sin tekniska bruksålder, de är slitna och komplicerade och svåra att övervaka.