Det är okej att ångra en reservation!

Du kan när som helst annullera dina reservationer eller frysa dem för att invänta en lämpligare tid.

De böcker eller övrigt material du reserverat kommer inte alltid till biblioteket då du själv skulle ha tid att hämta dem. Kanhända du fick boken du väntade på som gåva, så att du inte längre behöver låna den på biblioteket. Visste du att du när som helst kan ångra en reservation?

Du kan göra det på biblioteket, i Helmets nättjänst eller i Helmetbibliotekens app Taskukirjasto. Så får den som står i kö efter dig boken eller filmen snabbare.

Du kan också frysa dina reservationer, t.ex. inför en semesterresa. ”Tina” sedan upp dem när det passar dig.

Instruktioner för att annullera eller frysa en reservation