Esbo stadsbibliotek är världens bästa

Esbo stadsbibliotek vann vid Londons bokmässa priset som världens bästa bibliotek. The Library of The Year 2019 -priset delades ut för andra gången.

Prisnämnden motiverade sitt val med att Esbo stadsbibliotek har öppna och innovativa utrymmen för alla, samt erbjuder även läsutmaningar som tar i beaktande alla åldersgrupper. De övriga finalisterna var Brasilian Villa Lobos Park Library och Sambian Lubuto Library Partners.

Vid prisutdelningen visade publiken sin uppskattning för att bibliotekstjänster ibland har uppskattats efter kranvatten vara den näst bästa offentliga tjänsten i Esbo. Programledaren jämförde bibliotekstjänsterna vid sidan om kranvattnet som en livsviktig tjänst.

Esbo stadsbibliotek anser priset som ett erkännande för det långsiktiga arbete man har gjort i alla Finlands bibliotek. Helmet-tjänsterna är en väsentlig del av kundens servicehelhet i Esbo.

Esbo stadsbiblioteks målsättning är att vara en banbrytare vid utvecklandet av tjänster. I stadsbiblioteket har det inneburit modiga val som ibland har väckt motstridiga åsikter. Biblioteket tog bland de första bl.a. i bruk det meröppna biblioteket, som kunder kan använda även då när personalen inte är på plats. Konceptet för det meröppna biblioteket grundar sig på förtroende och gemenskaplighet, och det har fördubblat Esbos små biblioteks öppettider.  

https://hub.londonbookfair.co.uk/the-london-book-fair-international-excellence-awards-2019-winners-announced/