Eventuella elavbrott påverkar bibliotekens verksamhet

Elavbrott på grund av elbrist är möjliga i hela Finland under början av 2023. Möjliga elavbrott kommer att påverka Helmet-bibliotekens verksamhet.

Vi informerar om planerade elavbrott dagen före. Oväntade elavbrott hinner vi inte nödvändigtvis meddela i förväg.

Elavbrotten kan vara lokala och påverka ett visst bibliotek. Under elavbrott stänger vi biblioteket och tjänsterna är inte tillgängliga. Också självbetjäningsbiblioteken stängs under elavbrott. När biblioteket är stängt på grund av ett elavbrott går det inte att låna eller lämna tillbaka material där.

Vid ett elavbrott måste vi avbryta tjänsterna och ledsaga kunderna ut ur byggnaden. Barn och särskilda grupper beaktas separat. Medarbetarna vägleder kunderna ut ur byggnaden och säkerställer att inga kunder är kvar i lokalerna (hissar, omklädningsrum m.m.).

Biblioteksbussarna kan köra även under elavbrott.

Om du inte kan hämta en reservation eller förnya ett lån som förfaller ska du kontakta bibliotekets kundtjänst.

Även efter ett elavbrott är det bra att vara förberedd på dröjsmål innan bibliotekets tjänster fungerar som vanligt.

Förfallodagar

Om du inte kan återlämna ån på grund av ett elavbrott, ska du göra följande:

  • Återlämna lånen så fort elavbrottet är över eller återlämna dem till ett Helmet-bibliotek som har öppet eller
  • förnya lånen i Helmets nättjänst eller applikationen Taskukirjasto.

Kontakta vid behov bibliotekets kundtjänst när elavbrottet är över för att förnya dina lån: Bibliotek och tjänster.

Reservationer som förfaller

Om du inte kan hämta en reservation på grund av ett elavbrott, ska du göra följande:

  • Hämta reservationer när elavbrottet är över inom tidsfristen för hämtningen eller
  • ta bort din reservation i Helmets nättjänst eller applikationen Taskukirjasto.

Vid behov kan någon annan person hämta reservationen för dig

  • genom att uppvisa ditt bibliotekskort, en specificerad fullmakt och sitt eget identitetskort
  • genom att uppvisa meddelandet om att reservationen har anlänt och sitt eget bibliotekskort

Mer information finns under rubriken Fullmakt: Bibliotekskort och lån

Kontakta vid behov bibliotekets kundtjänst när elavbrottet är över.

Evenemang och lokalbokning

Vid ett elavbrott ställer vi in eventuella evenemang och avbokar lokalbokningar.

Mer information om följderna av ett elavbrott finns på stadens webbplats

Hel.fi/energia

Espoo.fi/energia

Vantaa.fi/energia

Foto: Maarit Hohteri / Helsingfors stad