Från och med 14.9.2019 krävs stark autentisering vid betalning via nätet

EUs betaltjänstdirektiv för med sig nya säkerhetsbestämmelser. Från och med 14.9.2019 måste låntagaren styrka sin identitet vid betalning via nätet. Detta kallas stark autentisering.

I praktiken betyder det att du inte längre kan betala enbart med hjälp av uppgifterna på kortet, utan du måste också auktorisera dig t.ex. via en nätbank.

Direktivet gäller alla former av betalning inom EU, med andra ord även bibliotekets nätbetalningar. Tidigare har försäljaren, dvs. biblioteket, själv kunnat bestämma om stark autentisering krävdes vid kortbetalning eller inte.

Helmet-biblioteket använder Bamboras nätbetalningsgränssnitt. Du kan läsa mera om betaltjänstdirektivet PSD2 på Bamboras webbplats (på finska).

Läs också: Ofta frågade frågor – nätbetalning