Helmet hör till de bästa inhemska nätvarumärkena

I en undersökning utförd av Taloustutkimus är Helmet på åttonde plats bland de tio bästa nätvarumärkena.

Enligt undersökningen Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa (Hur nätvarumärken värderas och rekommenderas i Finland) är de tio mest uppskattade nätvarumärkena år 2019:

1. Yle Areena

2. Ilmatieteen laitos

3. Kanta.fi

4. Google

5. Whatsapp

6. Yle

7. Yle Elävä arkisto

8. Helmet

9. Duodecim Terveyskirjasto

10. Poliisi.fi

I undersökningen granskas välkända finländska och utländska nätvarumärken. Undersökningen utförs varje år.

De undersökta varumärkena utses genom en förundersökning där man tar fram de spontant mest kända varumärkena. Detta år togs de 150 inhemska och utländska varumärken som fick flest spontana igenkänningar med.

Som helhet ökade uppskattningen av nätvarumärkena en aning från föregående år, trots att spridningen mellan resultaten samtidigt steg något.  Bland de nätvarumärken vars uppskattning steg mest hör Nordnet, som koncentrerar sig på sparande och investering, samt Ruutu och Helmet.