Helmetbiblioteket går med i klimatkampen

Helmetbiblioteket stöder kampanjen Ilmastoveivi 2019 

Helmetbiblioteket (de allmänna biblioteken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) stöder kampanjen Ilmastoveivi 2019 och uppmanar alla att underteckna kampanjens appell.

Jaana Tyrni, direktör för bibliotekstjänsterna vid Esbo stadsbibliotek, konstaterar att hållbar utveckling är grundläggande för biblioteken. Därför är det naturligt att stöda projekt som inriktar sig på denna fråga

– Biblioteken är i sig en del av den hållbara utvecklingen. Dessutom är det idag mycket aktivt när det gäller att främja och förverkliga frågan och det söker ständigt samarbetspartners i sin strävan. Ilmastoveivi – klimatkampen är ett projekt som startades av fria medborgare och det passar bra in i tankemodellen, säger Tyrni.

Det är bibliotekets uppgift att stöda aktivt medborgarskap

Kampanjens mål är att göra Finland till en drivande kraft under Finlands EU-ordförandeskap som inleds i juli 2019. Som ordförandeland har Finland möjlighet att främja Eus klimatmål som strävar efter att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.

I kampanjen konstateras att klimatet blir 3,5 grader varmare om EU följer sin nuvarande policy. Den internationella klimatpanelen, IPCC, konstaterar att en uppvärmning på mer än 1,5 grader kan orsaka oåterkalleliga konsekvenser för ekosystemen.

– Det står i bibliotekslagen att en av bibliotekets uppgifter är att främja ett aktivt medborgarskap. Klimatkampen Ilmastoveivi har ett klart och tydligt definierat mål och den förutsätter aktivitet av den enskilda medborgaren. Till bibliotekets roller hör också att främja dialogen i samhället, något som är centralt i kampanjen Ilmastoveivi.

Jaana Tyrni hoppas att andra bibliotek också ser att klimatfrågan är viktig.

– Vi utmanar nu alla bibliotek i Nyland att gå med i klimatkampen.

Målet i klimatkampen Ilmastoveivi 2019 är att samla 500 000 underskrifter för att hejda klimatförändringen. Appellen kommer att överlämnas till Finland nya statsminister efter vårens riksdagsval.

Ilmastoveivi 2019 är en politiskt oberoende kampanj som har startats av privatpersoner i Finland.

Mera uppgifter: https://www.ilmastoveivi2019.fi/sv