Kivistö biblioteksfilial och ungdomsgård öppnas 7.10

Invånarnas tjänster i Kivistö kompletteras med en biblioteksfilial. De ljusa och färggranna lokalerna öppnas på adressen Topasgränden 11.

Biblioteksfilialen är öppen mån. 13–20, tis.–ons. 9–16, tors. 13–20, fre. 9–16.

Ett system som möjliggör självbetjäning tas i bruk i årsslutet.

Biblioteksfilialens kundlokal har en yta på ca 110 kvadratmeter.  Till en början är tjänsterna begränsade, man kan hämta reserverat material, låna och returnera material och läsa tidningar.  För utlåning finns en liten samling nya böcker och barnböcker. Kunderna har också tillgång till ett litet utrymme för studier.

Under våren besvarade invånarna i Kivistö flitigt bibliotekets enkät. Genom att svara på enkäten kunde man påverka vilka tidningar och vuxenböcker samt vilken slags inredning till barnavdelningen som skaffas till biblioteket. Den inredning som skaffats till barnavdelningen utgående från svaren kompletteras under hösten. Lokalernas interiör kompletteras också i fråga om skyltningen.

Bild: Dani Rönnqvist