Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- och naturkrisen. Under våren 2021 för vi samman de mest fascinerande böckerna och de intressantaste diskussionerna – live och på nätet.

En gemensam utmaning för biblioteken, Greenpeace, Finlands biblioteksförening, Läscentrum, Marthaförbund och Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt kallar människor till böckerna hos klimatbokcirklarna.

Hitta en lämplig klimatbokcirkel på Helmet-sidorna och anmäl dig med. 

Under våren 2021 ordnas det bokcirklar i olika håll i Finland. De bibliotek som är med erbjuder bokcirklarna vid behov lokaler samt hjälper till att välja lämpliga böcker genom att utnyttja en boklista som har utarbetats för klimatbokcirklarna. Läs mer på ilmastolukupiiri.fi-sidan. 

Hos bokcirklarna följs aktuella corona-anvisningar och möten ordnas på distans vid behov. 

Ett gemensamt kick-off-evenemang kommer att hållas online 18.1. 

Du hinner anmäla dig också som ledare för en bokcirkel

Genom Ilmastolukupiiri.fi-sidan kan du också ännu anmäla dig som ledare för en klimatbokcirkel. Ledarna ska utbildas för uppgiften på nätet. Utbildningarna ordnas 11.1.2021 kl.17–18.30 och 13.1.2021 kl. 17–18.30 (ledandet för online-bokcirklarna). Mer information: Ilmastolukupiiri.fi/se