Låna abonnemangskort till Vermo travbana från Sellobiblioteket

Man kan låna abonnemangskort till Vermo travbana från Sellobiblioteket från och med augusti 2023. Det finns två abonnemangskort som kan lånas. 
 
Abonnemangskortet ger inträde till alla travtävlingar år 2023 på Vermo travbana. Du kan kolla travtävlingarnas datum från nätsidan Vermo Areenan tapahtumakalenteri (på finska). Travtävlingarnas datum syns också på abonnemangskortet.  
 
Abonnemangskort lånas från Sellobibliotekets servicedisk och returneras till Sellobibliotekets servicedisk. Man kan låna abonnemangskortet alltid till följande travtävlingar. Förfallodagen är den därpåföljande vardagen efter travtävlingen. Med ett biblioekskort kan man låna ett eller två abonnemangskort på en och samma gång. De kan inte reserveras eller förnyas. I Helmet-sökningen hittas korten med sökordet Abonnemangskort,Kausikortti på finska och Season ticket 
på engelska.