Mängden tryckta tidningar minskar på biblioteken

Helsingfors stadsbibliotek har behövt skära ner på tidningsprenumerationerna. På grund av printtidningarnas prisstegring använder man nu en lika stor del av de gemensamma anslagen på tryckta tidningar som på anskaffning av barn- och ungdomslitteratur totalt. 

Samtidigt har utbudet av e-tidningar förbättrats och användningen har ökat.

Beslutet stödjs av coronatiden, som delvis har stängt ner bibliotekens tjänster.

Nedskärningarna har gjorts med eftertanke och med hänsyn till den regionala täckningen, även med tillgången till e-tidningar i åtanke. Tyvärr har detta lett till att eventuellt just den tidningen som du brukar läsa på biblioteket har tagits bort. På det här sättet kan vi dock på det stora hela erbjuda en mer omfattande och bättre samling. 

Bekanta dig med e-biblioteket: https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Lehdet

Bild: Ants Vahter