Principerna för tryggare rum gäller Esbo stads kulturlokaler och kulturtjänster.

Principerna för tryggare rum tas i bruk i Esbo stads kulturlokaler och kulturevenemang


"Med principerna för tryggare rum vill vi förbättra besökarnas kundupplevelse och jämlikhet i våra lokaler och evenemang. Vi hoppas dessutom att principerna förtydligar för både kunderna och vår personal hur man ska agera i en situation där man till exempel upptäcker trakasserier", konstaterar kulturdirektör Susanna Tommila.

Principerna för tryggare rum har skapats tillsammans med invånarna och kunderna. Under hösten 2022 och våren 2023 har man ordnat workshoppar och samlat in invånarnas synpunkter på kulturtjänsterna genom enkäter. Principerna gäller såväl kunder, besökare, anställda som artister.

Personalen i kulturlokalerna och kulturevenemangen har fått utbildning i bland annat konceptet för tryggare rum och främjande av likabehandling samt ingripande i trakasserier och osakligt beteende. På hösten tas en gemensam kanal i bruk där anmälan kan göras. Fram till dess ger varje aktör kunderna anvisningar enligt sin egen praxis.

"Vi vill att alla ska kunna känna sig välkomna, trygga och respekterade i Esbo kulturtjänsters lokaler och evenemang", betonar Tommila. 

År 2022 hade alla kulturevenemang och kulturlokaler i Esbo cirka fem miljoner besökare.

Bekanta dig med principerna för tryggare rum här.

Esbo stadsbibliotekets principer för tryggare rum