Utlåning av digitalt material ökade kraftigt i Helmet-biblioteken

Helmet-bibliotekens nättjänst besöktes under året 2020 15,9 miljoner gånger. I fjol var antalet nätbesök 12,9 miljoner. 

Utlåning av digitidningar växte med 154 %

När coronan stängde biblioteken i huvudstadsregionen exploderade det digitala materialets popularitet. Människor lärde sig läsa tidskrifter på nätet och böcker på en skärm.

Användning av digitidningar på distans växte med hela 154 procent från år 2019 till år 2020, e-talböckerna med 41 procent och e-böckerna med 20 procent.

Tidningssalarna stängdes, digitidningarna öppnades

Man kunde för första gången läsa dagstidningar hemma, i och med att Helsingin Sanomat, Turun Sanomat och Maaseudun Tulevaisuus under tre månaders tid kunde läsas med bibliotekskort. Det inspirerade många att senast då bli läsare av digitidningar.

I och med att biblioteken öppnades igen i juli sjönk efterfrågan på e-böcker till den normala nivån, men digitidningarnas popularitet förblev hög. Många låntagare märkte först nu att man på Helmet-bibliotekens webbplats kan läsa till exempel det senaste numret av över 60 finskspråkiga tidskrifter.

Mer lånades på en gång

I Helsingfors minskade antalet biblioteksbesök med 42 procent, då biblioteken på grund av den försvårade coronasituationen stängdes helt den 16 mars, och öppnades stegvis från och med den 8 maj. Det var inte möjligt att uträtta ärenden i längre tider i huvudstadsregionens bibliotek innan juni. Under december begränsades tjänsterna igen till främst snabb avhämtning av material som beställts på förhand. 

Trots det besöktes Helsingfors bibliotek ifjol 5,2 miljoner gånger. Året innan besöktes biblioteken 9 miljoner gånger, och då fanns det också 20 % fler öppethållningstimmar.

Även om helsingforsbornas besök i biblioteket minskade med 42 procent, minskade mängden utlåningar med bara 23 procent. Helsingfors hade ifjol 7,2 miljoner utlåningar, och 9,4 miljoner år 2019.

Samma trend överallt

Samma trend kunde skönjas på alla Helmet-bibliotek: avsevärt färre besök än vanligt, men man lånad mycket mer att läsa på samma gång. 

Fysiska besök på biblioteken i Esbo minskade med 39 %, men mängden utlåningar med bara 25 %. I Vanda minskade biblioteksbesöken med 41 %, lånemängden med 26 %. I Grankulla minskade antalet besök med 24 %, lånemängden med 13 %.

I Esbo besöktes biblioteken 2,8 miljoner gånger, i Vanda 1,3 miljoner och i Grankulla 101 000 gånger. I Esbo gjorde man 3,2 miljoner utlåningar, i Vanda 1,9 miljoner och i Grankulla 212 000 utlåningar år 2020. 

Bild: Pexels