Vill du stödja oss i att utveckla ett mer jämställt bibliotek?

Helmet-områdets (H:fors, Esbo, Vanda och Grankulla) bibliotek deltar i ett projekt som kartlägger bibliotekstjänsternas verkan på kvinnor, män, ickebinära, transkönade och andra könsminoriteter.

Projektet genomförs av jämställdhets- och mångfaldskonsultföretaget Ekvalita. Projektet avser att kartlägga bibliotekstjänster ur ett jämställdhetsperspektiv och utgående från detta framarbeta utvecklingsåtgärder för att stödja en mer jämställd biblioteksverksamhet. 

Projektets datainsamling sker under vecka 40–42. Biblioteksbesökarnas perspektiv har en värdefull och central roll i datainsamlingen. Vi vill därför uppmuntra biblioteksbesökare att föra fram sina perspektiv kring bibliotekets jämställdhetsläge genom att a) svara på vårt undersökningsformulär eller b) delta i en normorientering på ett bibliotek.

Två personer sitter vid bordet i biblioteket. Tredje person bläddrar i en tidning i bakgrunden.

Undersökningsformulär

Om du är över 18 år gammal och använder Helmet-områdets bibliotekstjänster, kan du delta i projektets datainsamling genom att fylla i vårt undersökningsformulär. Det tar ca 5–10 minuter att svara. Om du hellre svarar för hand på ett pappersformulär, erbjuds denna möjlighet i Centrumbibliotek Ode under vecka 41. Under tiden för datainsamlingen kommer också intervjuare att besöka biblioteken och samla in muntliga svar av slumpmässigt valda biblioteksbesökare.

Formulär

Normorientering

Under orienteringen bjuds besökare in till biblioteket för att fundera kring biblioteksutrymmena ur ett jämställdetsperspektiv. Besökare och personal promenerar tillsammans runt i biblioteket och funderar hur utrymmena kunde bli tryggare och mer inkluderande för alla besökare, oberoende av kön. De bibliotek som ordnar orienteringar är Centrumbibliotek Oodi, Myrbacka bibliotek, Lumos bibliotek, Entressebiblioteket, och Hertonäs, Kasbergets och Degerös triangelbibliotek. Kontakta bibliotekets personal om du vill delta i en orientering.

Evenemang

Normorientering i Degerö bibliotek

Normorientering i Hertonäs bibliotek

Foto: Jonna Pennanen / Helsingfors stad