Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF: Biblioteket är ett vardagsrum för den som vill leva hållbart

Essi Aarnio-Linnanvuori, är ledande sakkunnig för miljöfostran i WWF. Hennes specialområde är samarbete med skolor och med scoutrörelsen.

"WWF har samarbetat med biblioteken bl.a. genom att ställa ut skolelevers affischer och teckningar med naturmotiv. I biblioteket kan de unga öva aktivt medborgarskap och visa andra människor vad de lärt sig i skolan. Det är också naturligt att arrangera temakvällar och diskussioner kring miljöfrågor i biblioteket.

Jag är konservativ i den meningen att jag anser att det är viktigt att det finns böcker i biblioteket! Jag arbetar tillsammans med lärare och bibliotekets experter stöder oss med temalistor t.ex. om vatten eller om skog.

För att växa till en miljömedveten människa behöver barnet berättelser som bygger upp identiteten. Via olika berättelser tar vi till oss byggstenarna för ett framgångsrikt och gott liv. Det finns många hjältesagor som berättar hur den lilla individen strider mot det stora och onda, men i vår kultur borde vi ännu mera lära oss att strida mot vårt eget begär och kanalisera det så att miljöbelastningen blir liten. Unga är intresserade av dystopier, men vid sidan av dem behöver vi berättelser om att bygga upp något gott. Människor behöver nycklar till hur de kan leva ett hållbart liv - här kommer bibliotekets expertis till hjälp.

Biblioteket når familjerna, därför lönar det sig att göra utställningar om naturböcker och liknande för småbarnsföräldrar. Det är bra om också de vuxna ibland funderar över sitt förhållande till naturen.

Också föremålen som kan lånas är viktiga pedagogiska element. Mitt närbibliotek har redan i många år lånat ut borrmaskiner, symaskiner och gångstavar. Den som bor i stan har begränsade utrymmen, och ur miljöns synvinkel är det också bra att tänka efter hur mycket saker man behöver ha hemma. Då vi strävar efter att dämpa klimatförändringen är det centralt att flera personer delar på samma konsumtionsvara.

Bibliotekens föremål kan fungera som exempel och fastän låneverksamheten kanske inte direkt minskar mängden inköp väcker de tankar. Då det finns föremål att låna i bibliotekens hyllor blir det mera normalt att låna dem. I vissa bibliotek kan skolor och daghem låna håvar och vattenkikare och andra redskap för att studera naturen. Om sådana föremål skulle dyka upp i ett bibliotek i huvudstadsregionen skulle vi gärna samarbeta.

I mina ögon är biblioteket ett vardagsrum för den som vill leva hållbart. Det är en av de få platser där man på riktigt tagit tag i saken."