Finalisten i tävlingen om Helmets litteraturpris 2017: Sanna Isto

Maan alaiset

Sanna Isto

(WSOY 2016)

En fin barnbok om mod och om att hitta sina egna goda sidor. Sveaborgs historia och samhörigheten på ön idag beskrivs kort.

Berättelsen väcker tankar om vilka vi egentligen är och uppmuntrar oss att se på saker från många olika håll.

Hitta boken i Helmet

Bild: Markus Stein