Har du svårt att läsa tryckt text?

Läskunnighet är en mänsklig rättighet som gör det möjligt för individen att utvecklas och utbilda sig, så att personens fulla kapacitet kommer till sin rätt. Läskunnighet är nyckeln till bättre hälsa och välmående och till ett livslångt lärande. 

Vi har alla rätt att njuta av berättelser och att lära oss mera, men det är svårt för många att läsa tryckt text. Problemen kan bero på dyslexi, svag syn eller sjukdom. Vad sägs om en stor samling böcker att lyssna till? I Celias talbokstjänst finns över 40 000 skönlitterära böcker och faktaböcker, av vilka ca 8 500 är på svenska. Celias avgiftsfria talbokstjänst erbjuder böcker för mänskor i alla åldrar i en tillgänglig form. Läs mera hur du kan börja använda Celias tjänster.

Läsglädjen tillhör alla!