HelMet-litteraturprisets finalist: Henriikka Tavi

Toivo

Henriikka Tavi

Teos 2011

Henriikka Tavis diktverk Toivo är trots sitt ljusa namn en mörk bok, ett kollage av olika historier. Dikterna innehåller glömska, död och sorg. Inger Christensens Sommerfugledalen har inspirerat verket, som slutar på en sommaräng med fjärilar, i någon sorts dödsmässa för någon sorts själ.

Tavi är en av de mest originella rösterna i en ny generation poeter. Hennes dikter är experimentella, lätta och lekfulla, men har också ett djup som berör. Bakom hoppet finns en smärtsam underström: döden är alltid närvarande.

Det finns något väldigt charmfullt i det poetiska greppet. Tavi laddar sina dikter proppfulla med innehåll, men skriver ändå förvånansvärt avslappnat.