HelMet-litteraturprisets finalist: Kari Enqvist

Uskomaton matka uskovien maailmaan 

Kari Enqvist

WSOY 2012

Med världsbilden hos en vetenskapsman och religiösa texter som reselektyr öppnar kosmologiprofessor Kari Enqvist helgedomarnas portar och sätter sig ner för att lyssna. Han letar det heliga och underverken, men de troendes värld ser konstig ut när man betraktar den utan tro. Enqvists brist på tro är ändå inte en övertygelse, hans religiösa låga har bara brunnit ut. 

Professorn frågar, tvivlar och söker sanningen, hans prosa är flytande och tankarna intressanta. Också svåra saker förklaras, både roat och vasst. 

Det är viktigt att det också i Finland fortsättningsvis publiceras facklitteratur 

som förklarar vår plats i universum genom rön som är verkliga och iakttagbara.